Skip to main content

Stichting Pim 2019 jaaroverzicht in woorden….

Stichting_Pim_over_ons

Jaarverslag

Stichting Pim heeft in 2019 een jaar met een paar zorg gerelateerde uitdagingen gehad. In het begin van het jaar was er de complexe zorg van een vaste bewoner die terugkwam van een grote rugoperatie. Gelukkig kon de verpleegkundige zorg grotendeels in de thuissituatie worden opgevangen. Daarnaast kwamen we er helaas achter dat Stichting Pim voor een andere bewoner het toch niet de juiste plaats was. De invulling van de open plaats werd al snel ingevuld door een topper die reeds dagbesteding kreeg bij ons.

De cliëntbezetting op de dagbesteding is enigszins gewijzigd door enerzijds het reeds genoemde vertrek van een bewoner en anderzijds het verwelkomen van een vaste bewoner op onze dagbesteding vanaf 1-1-2020.
Het logeren is in 2019 toch weer wat frequenter geweest dan in 2018 met de vaste groep logeerjongeren. Vroegtijdige planning is absoluut noodzakelijk gebleken om iedereen een logeerplaats te kunnen bieden. De
logeeropvang is wel een gegeven dat dit niet in de toekomstvisie van Stichting Pim past.

Ons Pim team heeft zich ook in 2019 weer volop doorontwikkeld. Er zijn vele stageplaatsen ingevuld op zowel de zorgwoningen als op de dagbestedingsgroepen. Zeer belangrijk zijn de scholingen en workshops. Dit leidt tot steeds meer kennis en ervaring over onze kinderen in het bijzonder en over de gehandicaptenzorg in het algemeen. Maar ook scholingen m.b.t. de activiteiten die aansluiten bij onze jongeren zijn daar onderdeel van en zijn ook in 2019 weer aan bod gekomen, zie het overzicht onderaan. Eind 2019 is er, door een onverwachte nare wending, afscheid genomen van een aantal teamleden. Gelukkig zijn deze plaatsen goed ingevuld met ervaren en enthousiaste nieuwe teamleden.

Onze VRIJWILLIGERS zijn we enorm dankbaar voor hun hulp! Het maakt dat we meer handjes hebben en dat we beter ons activiteitenprogramma kunnen uitvoeren, we onze jongeren nog meer aandacht kunnen geven, dat alles weer gerepareerd wordt als er ‘weer iets stuk’ is, dat de tuin wordt bijgehouden of dat er extra handjes zijn voor bezoek aan de bibliotheek…ontzettend bedankt, woorden schieten hierbij altijd te kort.

Vele SPONSOREN hebben ons ook in 2019 weer geholpen. De onmisbare club van 100 (wat een fijn gevoel dat deze mensen ons jaar in, jaar uit ondersteunen), Aartsenfruit die wekelijks vers fruit brengt, een hartverwarmende actie van vv JEKA waarmee we een CHAT-fiets konden aanschaffen….er waren er te veel om op te noemen maar zeker niet onbelangrijk! Natuurlijk waren er ook weer de deelnemers van de Stelviochallenge. De organisatie hiervan was, dit jaar alweer de 11e editie, in handen van Cladding Partners uit Oosterhout. Samen met partners uit de bouwwereld hebben ze gezorgd voor een ongekend resultaat: twee splinternieuwe Mercedes Sprinter rolstoelbussen en een tweede CHAT-fiets. Dit is niet in woorden uit te drukken!

Kerngroepen en kerntaken Stichting Pim

Binnen Stichting Pim zijn Kerngroepen geformeerd waarin 2 tot 3 teamleden zitting hebben, verdeeld over de dagbesteding en de zorgwoning. Gedurende drie jaar zullen zij zich op hun kerntaak focussen en zullen zij daar verantwoordelijk voor zijn. Dit zorgt voor een continu verbetertraject, wat op alle vlakken tot verbetering en professionaliteit leidt. Hieronder een overzicht van de kerngroepen en hun taken:
Kerntaak Activiteiten en Doelgerichte begeleiding
Kerntaak Voeding
Kerntaak Kwaliteitskader
Kerntaak Persoonlijk Plan, Dossier en Archief
Kerntaak Scholing
Kerntaak Ouderbetrokkenheid
Kerntaak Veiligheid
Kerntaak Medisch
Kerntaak Rapportage en Overdracht
Kerntaak Relaties, Intimiteit en Seksualiteit

Ook in 2019 heeft ons team weer vele scholingen gevolgd om hun kennis te vergroten:
BHV (iedereen)
Relaties, Intimiteit en Seksualiteit
Skillslab Protocol risicovolle en voorbehouden handelingen
Belevingsdag Autisme
Interactief voorlezen
Nursing experience
Congres EMB
Congres medicatieveiligheid
Voeding
Scholing epilepsie
Rehacare…..

Concluderend: we zijn nog steeds enorm trots op wat we doen bij Stichting Pim. Een woonplek en dagbesteding voor onze bijzondere jongeren. Naast wonen en dagbesteding is het ook een bijzondere plek om te mogen werken. Dat ervaren we elke dag weer.

Bedankt alle Pimmers, vrijwilligers, sponsoren, vrienden en familie!
Bedankt iedereen die Stichting Pim maken tot wat zij is.

Bestuur en Raad van Toezicht stichting Pim
Dorst, augustus 2020