Bestuur

Harmjan Krips – voorzitter
Ton van der Veer – penningmeester
Petra Sonke – secretaris
Ad Krijnen – bestuurslid

Raad van Toezicht

Pieter Riley
Rein Krips

Zowel het bestuur als de Raad van Toezicht zijn onbezoldigde functies.