FaceBook
Twitter
YouTube

Jaarverslag 2018,

klik hier om de jaarrekening 2017 te lezen

 

Het jaar 2018 is een erg mooi jaar geweest.

De cliëntbezetting op de dagbesteding is enigszins gewijzigd door enerzijds het vertrek en anderzijds het verwelkomen van een topper. Personeelsbezetting was stabiel, echter na 10 jaar hebben we afscheid moeten nemen van een collega die een nieuwe uitdaging gaat zoeken. Ze stond aan de basis van Stichting Pim en we hebben veel aan haar te danken, wij wensen haar heel veel succes. De invulling van de vacature was binnen 24 uur gedaan, gelukkig zijn er veel goede kandidaten die reeds eerder een open sollicitatie deden.

 

Het logeren is weer iets in gedrang gekomen nu onze kinderen steeds meer en frequenter op de zorgwoning slapen. Maar een vaste groep logeerkinderen kunnen hier nog steeds gebruik van maken. Vroegtijdige planning is wel belangrijker dan voorheen om iedereen een logeerplaats te kunnen bieden.

 

Ons Pim team heeft zich ook in 2018 weer volop doorontwikkeld. Er zijn vele stageplaatsen ingevuld op zowel de zorgwoningen als op de dagbestedingsgroepen. Zeer belangrijk zijn de scholingen en workshops. Dit leidt tot steeds meer kennis en ervaring over onze kinderen in het bijzonder en over de gehandicaptenzorg in het algemeen. Maar ook scholingen m.b.t. de activiteiten die aansluiten bij onze jongeren zijn daar onderdeel van en zijn ook in 2018 weer aan bod gekomen, zie het overzicht onderaan. We zijn erg trots op dit PIM-team, een uitgebalanceerde groep lieve mensen met veel kennis en ervaring. Met dit team gaan we de komende jaren dan ook vol vertrouwen in!


Onze VRIJWILLIGERS zijn we enorm dankbaar voor hun hulp! Het maakt dat we meer handjes hebben en dat we beter ons activiteitenprogramma kunnen uitvoeren, we onze jongeren nog meer aandacht kunnen geven, dat alles weer gerepareerd wordt als er ‘weer iets stuk’ is, dat de tuin wordt bijgehouden of dat er extra handjes zijn voor bezoek aan de bibliotheek…ontzettend bedankt, woorden schieten hierbij altijd te kort.


Vele SPONSOREN hebben ons ook in 2018 weer geholpen. De onmisbare club van 100 (wat een fijn gevoel dat deze mensen ons jaar in, jaar uit ondersteunen), Aartsenfruit die wekelijks vers fruit brengt, Prinsentuin van Cooth met ook dit jaar weer een kerstactie, er waren er te veel om op te noemen maar zeker niet onbelangrijk! Natuurlijk waren er ook weer de deelnemers van de Stelviochallenge die wederom een enorm bedrag bijeen brachten. De organisatie hiervan was dit jaar de 10e en laatste keer in onze eigen handen, in 2019 zal Cladding Partners uit Oosterhout dit voor ons gaan doen, echt GE-WEL-DIG!!


Kerngroepen en kerntaken Stichting Pim
Binnen Stichting Pim zijn Kerngroepen geformeerd waarin 2 tot 3 teamleden zitting hebben, verdeeld over de dagbesteding en de zorgwoning. Gedurende drie jaar zullen zij zich op hun kerntaak focussen en zullen zij daar verantwoordelijk voor zijn. Dit zorgt voor een continu verbetertraject, wat op alle vlakken tot verbetering en professionaliteit leidt. Hieronder een overzicht van de kerngroepen en hun taken:


Kerntaak Activiteiten en Doelgerichte begeleiding
Kerntaak Voeding
Kerntaak Kwaliteitskader
Kerntaak Persoonlijk Plan, Dossier en Archief
Kerntaak Scholing
Kerntaak Ouderbetrokkenheid
Kerntaak Veiligheid
Kerntaak Medisch
Kerntaak Rapportage en Overdracht
Kerntaak Relaties, Intimiteit en Seksualiteit 

 

Ook in 2018 heeft ons team weer vele scholingen gevolgd om hun kennis te vergroten:
BHV (iedereen)
Relaties, Intimiteit en Seksualiteit
Skillslab Protocol risicovolle en voorbehouden handelingen
Belevingsdag Autisme
Interactief voorlezen
Congres Wat te doen en te laten bij seksueel misbruik
Nursing experience
Congres EMB
Congres medicatieveiligheid
Theoriedag Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking
Voeding
Workshop Braille
Zelfregulatie bij mensen met een verstandelijke beperking
Scholing epilepsie
Rehacare
Psychosociale weerbaarheid
Congres communiceren met mensen met een verstandelijke beperking

 

Concluderend: we zijn enorm trots op wat we doen bij Stichting Pim. Een woonplek en dagbesteding voor onze bijzondere kinderen. Een professioneel PIM-team die ze begeleidt in hun leven met een duidelijke visie.

Ook 2018 was weer een topjaar met af en toe moeilijke momenten maar vooral vele tranen van vreugde.

 

Bedankt alle Pimmers, vrijwilligers, sponsoren, vrienden en familie!

Bedankt iedereen die Stichting Pim maken tot wat zij is.

 

Bestuur en Raad van Toezicht stichting Pim

Dorst, 14 januari 2019

Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.
Naam:
Email:Laatste nieuws


Helpen?

Word lid van de Club van Honderd
meer informatie >

Wordt Vriend van Stichting Pim
meer informatie >

Kom ons helpen als vrijwilliger
meer informatie >