FaceBook
Twitter
YouTube


Onze Visie

De organisatiestructuur van grote(re) zorginstellingen ervaren wij regelmatig als belemmerend op de route naar het behalen van de kerndoelstellingen in een woonvoorziening voor cliënten met een meervoudige beperking. Te veel kostbare tijd en inzet gaat volgens ons verloren aan afstemmingsprocessen tussen organisatiegeledingen van een instelling.

Wij vinden het belangrijk om cliënten met een meervoudige beperking een veilige woonomgeving aan te bieden, waar warmte en gezelligheid ervaren kan worden. Wonen in een kleinschalige woonvorm, geïntegreerd in de maatschappelijke omgeving van een dorp (Dorst), is volgens ons een belangrijke voorwaarde om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Kleinschaligheid biedt ons inziens ook optimale voorwaarden om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid gestalte te geven. Wij willen graag een woonvoorziening zijn waar het fijn is om te wonen en op bezoek te komen.


Participatie van ouders en/of verwanten vinden we een belangrijke voorwaarde om te komen tot een vraaggestuurde verzorging van de kinderen. Dit houdt in dat op de eerste plaats duidelijk moet worden vastgesteld welke vragen er zijn op het vlak van begeleiding, verzorging, activiteiten en huisvesting. Vervolgens wordt zorgvuldig door ons bekeken of deze vragen realiseerbaar zijn binnen onze woonvoorziening. Open en duidelijke communicatie van ons uit is hierbij van wezenlijk belang. Verder stellen we ons zeer gastvrij op naar ouders en verwanten (broers, zussen, opa en oma’s) die op bezoek willen komen.

Ook integratie van onze kinderen vinden wij zeer van belang. Om dit te bereiken willen wij onze kinderen zo veel mogelijk laten genieten van alle dorpse activiteiten, maar zeer zeker ook het dorp en zijn bewoners laten beleven wat onze kinderen en de woning te bieden heeft. Een woning waar het voor onze kinderen fijn is om te wonen, uitnodigt om op bezoek te komen en deel te nemen aan onze activiteiten.Beleidsplan
Stichting Pim is in 2006 ontstaan uit de vraag naar kwalitatieve, maar ook kwantitatieve zorg, aan jongeren met een (meervoudige) beperking. We willen een veilige en vertrouwde woonomgeving en daarnaast een zinvolle dagbesteding bieden aan deze groep jongeren. Dit doen we met onze kleinschalige zorgwoning en drie dagbestedings-groepen met een platte organisatiestructuur, lettend op de financiële middelen. Deze worden optimaal ingezet om aan de vraag te kunnen voldoen.

PGB gelden vormen de voornaamste inkomensbron, aangevuld met een eigen bijdrage van de bewoners en donaties / sponsorgelden. De PGB gelden worden gebruikt voor de zorgverlening, een groot deel daarvan zijn de personeelskosten. De eigen bijdragen, aangevuld door donaties / sponsoring, worden aangewend voor huisvesting en materialen. Dit financieel beleid maakt het mogelijk om hoogopgeleid en ervaren personeel te werven en in een hogere bezettingsgraad dan bij een grote reguliere zorginstelling het geval is. We hebben specialisten zoals verpleegkundigen en een orthopedagoog in dienst en werken nauw samen met fysiotherapeuten, logopedisten en een ergotherapeut. Het zorgteam werkt volgens het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, voorheen HKZ. Een continu proces van verbeteringsprojecten zorgen voor een scherpe bewaking van de kwaliteit. 

 

Kalender

Wie is er deze maand jarig?
Bekijk het 
hier.


Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.
Naam:
Email:Laatste nieuws


Singelloop 2017
Wat een bijzondere dag!!  De Aartsenfruit Kids Foundation had ons dit jaar uitgekozen als het goede doel voor hun 10km Singelloop. Het was een ....
Lees verder >

Helpen?

Word lid van de Club van Honderd
meer informatie >

Wordt Vriend van Stichting Pim
meer informatie >

Kom ons helpen als vrijwilliger
meer informatie >