FaceBook
Twitter
YouTube

 

Privacyverklaring Stichting Pim

 

Dit privacy statement ziet toe op de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Pim. Stichting Pim is steeds de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder meer dat wij verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van uw gegevens, en dat u – of degene die uw belangen behartigt – ons kunt vragen of u uw gegevens mag bekijken.

 

Onze contactgegevens zijn:
Stichting Pim
Bavelstraat 7A
4849PR Dorst
ton@stichting-pim.nl

 

Algemeen

Stichting Pim gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken (dat is bijvoorbeeld het geval wanneer we de gegevens opslaan, bekijken, opnemen in een bestand of delen) leven wij zorgvuldig de relevante wetgeving op dit gebied na. Dit doen wij door na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van de data als op het gebied van compliancy met de wetgeving omtrent gegevensbescherming.

Stichting Pim onderschrijft de uitgangspunten van de AVG en uiteraard van de andere wetten waar we ons aan moeten houden, zoals de Wet langdurige zorg.

 

Vanaf wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Vanaf het moment dat Stichting Pim zorg verleent aan de betreffende betrokkene of gegevens ontvangt via de website, bijvoorbeeld bij aanmelding club van 100 lid of vriend van de stichting.

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering van onze dienstverlening.
Wij zullen alleen díe gegevens van u gebruiken en opslaan die we ook echt nodig hebben.
Het is voor u goed om te weten dat iedereen die bij ons werkt een geheimhoudingsplicht heeft: we zullen uw gegevens niet delen met personen die daar niets mee te maken hebben. 

Hoe lang worden de verzamelde persoonsgegevens bewaard?
Wij zijn wettelijk verplicht om de bovengenoemde persoonsgegevens gedurende vijftien jaar te bewaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn verzameld. Indien dat redelijkerwijs noodzakelijk is, is Stichting Pim, verplicht de persoonsgegevens langer te bewaren.

Verwijderen van gegevens
U mag ons altijd vragen de persoonsgegevens te verwijderen. Als u dat echt wil zullen wij uw gegevens dan binnen drie maanden verwijderen. Hier geldt echter een uitzondering: wij mogen niet aan uw verzoek voldoen als het bewaren ervan erg belangrijk is voor een ander of als het echt heel belangrijk voor uzelf is dat we de gegevens blijven bewaren. In dat geval zullen wij de persoonsgegevens dan ook niet verwijderen. Wij zullen u daarvan op de hoogte stellen en u uitleggen waarom we niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Als u het daar niet mee eens bent, gaan we daar graag over met u in gesprek. U kunt om zo’n gesprek vragen.

Hoe worden de verzamelde persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan. Om deze reden nemen wij verschillende maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo werken wij daar waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen.

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?
Wij ontvangen uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens alleen maar aan derden geven als wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen.

Inzien en laten corrigeren van uw gegevens
U mag ons altijd vragen om uw gegevens in te zien en een kopie ervan te verkrijgen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar ton@stichting-pim.nl.
Als u ziet of merkt dat er fouten staan in uw gegevens, kunt u ons uiteraard vragen die gegevens te corrigeren.

Klachten
Vindt u dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Pim
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Pim. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar ton@stichting-pim.nl

Afsluitende opmerking
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal aan u bekend worden gemaakt. Stichting Pim adviseert u dan ook regelmatig na te vragen of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt in mei 2018.

 

Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.
Naam:
Email:Laatste nieuws


Singelloop 2017
Wat een bijzondere dag!!  De Aartsenfruit Kids Foundation had ons dit jaar uitgekozen als het goede doel voor hun 10km Singelloop. Het was een ....
Lees verder >

Helpen?

Word lid van de Club van Honderd
meer informatie >

Wordt Vriend van Stichting Pim
meer informatie >

Kom ons helpen als vrijwilliger
meer informatie >