FaceBook
Twitter
YouTube

Jaarverslag 2017,

klik hier om de jaarrekening 2017 te lezen

 

Stichting Pim 2017 jaaroverzicht in woorden….

Na de verbouwing en uitbreiding in 2016 was dit het eerste jaar met een volle bezetting. Alle 16 kamers op de zorgwoning ingevuld en 3 groepen dagbesteding. Een jaar waar we vol verwachting naar uitkeken…hoe zal dit uitpakken? Financieel, maar ook onderling tussen onze jongeren en hoe gaat het team hiermee om?

We kunnen, terugkijkend, wel stellen dat 2017 het een geweldig jaar is geweest. Cijfermatig heeft de uitbreiding, in combinatie met de niet teruglopende PGB-budgetten, geleid tot een mooi positief resultaat waar een basis voor de toekomst is gelegd.

De realisatie van de twee woongroepen en drie dagbestedingsgroepen heeft geleid tot een nieuwe mix van karakters. De interactie tussen de jongeren is ontroerend, verbazend en vooral erg leuk! Het ‘werkt’, de sfeer is goed, de jongeren hebben het reuze naar hun zin en dat is waar we als ouders heel erg blij van worden!

Het logeren is wel iets in gedrang gekomen nu onze kinderen steeds meer en frequenter op de zorgwoning slapen, meer dan voorheen. Een trend die zich zal voortzetten maar vooralsnog zien we voor de komende jaren zeker nog mogelijkheden voor logeren. Gelukkig zijn er nog een aantal kamers voor logeren beschikbaar, en beschikbaar gesteld. De (kamer) planning hiervan zal echter steeds vroeger moeten gebeuren.

Ons Pim team heeft zich ook in 2017 weer volop doorontwikkeld. Een team dat vanaf de uitbreiding flink is gegroeid. Er zijn een aantal nieuwe medewerkers bijgekomen en er zijn vele stageplaatsen ingevuld op zowel de zorgwoningen als op de dagbestedingsgroepen. Zeer belangrijk zijn de scholingen en workshops. Dit leidt tot steeds meer kennis en ervaring over onze kinderen in het bijzonder en over de gehandicaptenzorg in het algemeen. Maar ook scholingen m.b.t. de activiteiten die aansluiten bij onze jongeren zijn daar onderdeel van en zijn ook in 2017 weer aan bod gekomen. We zijn erg trots op dit PIM-team, een uitgebalanceerde groep lieve mensen met veel kennis en ervaring. In december 2017 hebben we een team-dag gehad met als thema ‘hoe zorgen we ervoor dat het over 5 jaar nog steeds zo goed gaat als nu?’. Met dit team gaan we de komende jaren dan ook vol vertrouwen in!


Onze VRIJWILLIGERS zijn we enorm dankbaar voor hun hulp! Het maakt dat we meer handjes hebben en dat we beter ons activiteitenprogramma kunnen uitvoeren, we onze jongeren nog meer aandacht kunnen geven, dat alles weer gerepareerd wordt als er ‘weer iets stuk’ is, dat de tuin wordt bijgehouden of dat de boodschappen worden opgeruimd…ontzettend bedankt!


Vele SPONSOREN hebben ons ook in 2017 weer geholpen. De onmisbare club van 100 (wat een fijn gevoel dat deze mensen ons jaar in, jaar uit ondersteunen), de Aartsenfruit Kids Foundation die een sponsorbedrag bijeen liep tijdens de singelloop Breda voor de aanleg van de nieuwe tuin, Prinsentuin van Cooth met hun kerstactie, Rene Beskers en zijn bedrijf Brouwers Groenaannemers die ons heeft geholpen met de nieuwe tuin (aanleg begin 2018), teveel om op te noemen maar zeker niet onbelangrijk! Natuurlijk waren er ook weer de deelnemers van de Stelviochallenge die wederom een enorm bedrag bijeen fietsten. Ook heel erg fijn en supergezond is het wekelijkse fruit dat we van Aartsenfruit mogen ontvangen. Heel belangrijk voor onze jongeren (en teamleden!) dat zij de benodigde vitamines binnen krijgen. TOP!!


Kerngroepen en kerntaken Stichting Pim
Binnen Stichting Pim zijn in 2017 een aantal Kerngroepen geformeerd waarin 2 tot 3 teamleden zitting hebben, verdeeld over de dagbesteding en de zorgwoning. Gedurende drie jaar zullen zij zich op hun kerntaak focussen en zullen zij daar verantwoordelijk voor zijn. Dit zorgt voor een continu verbetertraject, wat op alle vlakken tot verbetering en professionaliteit leidt. Hieronder een overzicht en terugblik van 2017 van de kerngroepen en hun taken:


Kerntaak Activiteiten en Doelgerichte begeleiding:
Op dagbesteding wordt gewerkt met thema’s volgens een jaarplanning. Vanuit dagbesteding willen we kijken hoe we de gevolgede cursus Ervaar het maar hierin kunnen verwerken, naast al de andere doelgerichte activiteiten die worden geboden.

De woning volgt de thema’s, zoals deze op dagbesteding worden geboden. De leden van het kernteam hebben in 2017 met elkaar themadozen gemaakt, die op de woning ingezet kunnen worden. Dit zijn dozen waar verschillende materialen inzitten die uitnodigen om gebruikt te worden, zowel individueel als in groepsverband. De materialen sluiten aan bij verschillende manieren van ordenen. We werken gemiddeld 8 weken aan een thema. Dat wil zeggen dat we elke 8 weken voor andere themadozen zorgen waardoor het aanbod gevarieerd en uitdagend blijft.

Binnen wonen worden al verschillende activiteiten geboden op het gebied van vrijetijd, zoals de meidenavond. Deze activiteiten willen we graag behouden. Het bovenstaande is vooral bedoelt als aanvulling hierop. We willen hiermee collega’s handvaten geven om ook dagelijkse bezigheden als een activiteit te zien.


Kerntaak Voeding:
De menulijsten worden 1 keer per week gemaakt op de dinsdag of de woensdag voor beide woningen zodat de dagen erna de boodschappen besteld kunnen worden voor de week erop.

De menu’s zijn hoofdzakelijk gezond en gevarieerd. Er wordt rekening gehouden met de voorschriften van de logopediste. Gezonde voeding was ook in 2017 weer een speerpunt!


Kerntaak Kwaliteitskader:
Vanuit het HKZ-systeem hebben we ons verdiept in de eisen die het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg aan ons als Stichting stelt. Er is een informatiebijeenkomst gevolgd bij MEE Breda. Ook is er in samenwerking met Crataegus in Dorst gekeken welke overeenkomsten er zijn tussen beide stichtingen en hoe we elkaar hierin kunnen ondersteunen. Hierop voortbordurend hebben we de acties in twee onderdelen uitgesplitst:

  1. Het Kwaliteitsrapport dat eind 2018 af zal zijn. Voor we deze gaan opstellen zijn er een aantal andere acties nodig, zoals een tevredenheidsonderzoek, waar momenteel aan wordt gewerkt.
  2. Een kwaliteitsmap met hierin alle documenten die inhoudelijk weergeven hoe Stichting Pim is opgebouwd en hoe de kwaliteitszorg die wordt geboden gewaarborgd wordt. Deze is opgebouwd vanuit de punten van het toetsingskader van de Inspectie Gezondheidszorg.

 

Kerntaak Persoonlijk Plan, Dossier en Archief:
Het Persoonlijk Plan is volledig onder de loep genomen door een geselecteerd kernteam. Het plan is kritisch bekeken en opnieuw opgebouwd. Het Persoonlijk Plan is nu één document waarin zowel de informatie met betrekking tot het wonen en de dagbesteding is opgenomen. Ook de cliënten die enkel dagbesteding afnemen of bij Stichting Pim wonen en elders dagbesteding volgen hebben hetzelfde Persoonlijk Plan. Persoonlijk Begeleiders van wonen en dagbesteding werken samen om dit plan te schrijven. De samenwerking tussen beide partijen is hierdoor verbeterd. Het archief is bijgewerkt en volgens een nieuwe structuur opgebouwd.


Kerntaak Scholing:
Scholing is een belangrijk onderdeel binnen Stichting Pim, blijven ontwikkelen en blijven ontdekken! Kernteam Scholing heeft de studiedagen vastgelegd voor 2018 en bekeken welke onderwerpen belangrijk zijn te laten terugkomen. Verschillende scholingen zijn in 2017 en voorgaande jaren al gegeven en de volgende studiedag heeft een invulling gekregen. In het team is geïnventariseerd aan welke scholingen behoefte is en er zijn afspraken gemaakt voor een scholing die gegeven gaat worden door de Ergotherapeut. Het bestuur heeft besloten voor iedere werknemer een persoonlijk scholingsbudget van 200 euro beschikbaar te stellen. Kernteam scholing heeft dit teruggekoppeld naar het team.


Kerntaak Ouderbetrokkenheid:
Naast de ouders hebben ook teamleden zich ingeschreven op feestthema’s en feestdagen om aan te sluiten bij de ouders die zich al hadden aangemeld om feestdagen te verzorgen. Dit komt elke teamvergadering terug op de agenda. Hierdoor wordt het vrijwillige werk onderling beter verdeeld.

 

Kerntaak Veiligheid:
Kernteam heeft tijdens de BHV herhaling samen met de instructeur een ronde gemaakt door het gebouw en actiepunten uitgevoerd als een draaiknop op nooduitgang-deuren, aanschaf materialen voor EHBO, aanpassing protocollen e.d. Het kernteam heeft slechts 2 leden die de lijnen korthouden en samen overleggen wie verantwoordelijk is voor een bepaalde actie wanneer risicovolle situaties aan het licht komen.


Kerntaak Medisch:
In 2017 is er gestart met het certificeren van medewerkers in het skillslab van het Amphia ziekenhuis. Het skillslab is in 2017 drie keer op een zaterdag gebruikt en alle medewerkers zijn hier geschoold en opnieuw gecertificeerd voor alle (risicovolle) voorbehouden handelingen. Nieuwe medewerkers en stagiaires zijn in 2017 ook apart geschoold en deels gecertificeerd.


Kerntaak Rapportage en Overdracht:
Het afgelopen jaar hebben wij kritisch gekeken naar het gebruik van ons eigen zorgsysteem Pimmix. We hebben o.a. gekeken naar de functionaliteit, overzichtelijkheid, snelheid en het gebruiksgemak. Als meetinstrument hebben we een enquête gehouden onder het personeel. We kunnen concluderen dat Pimmix door eenieder als fijn en compleet rapportagesysteem wordt gezien. We blijven alert op punten die nog aandacht verdienen. Naast het gebruik van Pimmix hebben we ook afspraken gemaakt m.b.t. mondelinge overdrachten van bijvoorbeeld dagbesteding naar wonen en andersom. In 2018 zullen wij ons vooral bezig houden met regels omtrent de nieuwe privacywet.

 

Concluderend: we zijn enorm trots op wat we bereikt hebben met Stichting Pim. Een woonplek en dagbesteding voor onze bijzondere kinderen. Een professioneel PIM-team die ze begeleidt in hun leven.

Ook 2017 was weer een topjaar met af en toe moeilijke momenten maar vooral vele tranen van vreugde.

 

Bedankt alle Pimmers, vrijwilligers, sponsoren, vrienden en familie!

Bedankt iedereen die Stichting Pim maken tot wat zij is, woorden schieten hierbij te kort…..

 

Bestuur en Raad van Toezicht stichting Pim

Dorst, 9 juli 2018

Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.
Naam:
Email:Laatste nieuws


Singelloop 2017
Wat een bijzondere dag!!  De Aartsenfruit Kids Foundation had ons dit jaar uitgekozen als het goede doel voor hun 10km Singelloop. Het was een ....
Lees verder >

Helpen?

Word lid van de Club van Honderd
meer informatie >

Wordt Vriend van Stichting Pim
meer informatie >

Kom ons helpen als vrijwilliger
meer informatie >